DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražebník KM NUMIS s.r.o., Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, IČ 05731950,

vyhlašuje konání dobrovolné společné dražby movitých věcí, konané podle zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

DRAŽBA č.7 SE KONÁ JAKO SÁLOVÁ – VEŘEJNÁ AUKCE!

Předmětem dražby jsou věci, jejichž číslovaný soupis je součástí dražebního seznamu
(aukčního katalogu), který je přílohou dražební vyhlášky. Aukční katalog je rovněž zveřejněn
na stránkách www.km−numis.cz, www.numismatika.cz a www.nume.cz
Prohlídka dražených předmětů se uskuteční v den dražby v místě jejího konání od 7.00
do 8.30 hod. Před datem konání aukce je též možná po předchozí dohodě v sídle dražebníka.
Limity je možno zasílat obvyklým způsobem, poštou na adresu dražebníka, mailem na
adresu: jan.vid@seznam.cz, nebo prostřednictvím www.nume.cz. Uzávěrka příjmu limitů je
v pátek 12.6. 2020 ve 20.00 hod.

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL