3 krejcar

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražebník KM NUMIS s.r.o., Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, IČ 05731950,

vyhlašuje konání dobrovolné společné dražby movitých věcí, konané podle zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

Datum a místo konání dražby: Sobota 9. června 2018, v 8.30 v divadelním sále Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského ul. 2828.

Předmětem dražby jsou věci, jejichž číslovaný soupis je součástí dražebního seznamu (aukčního katalogu), který je přílohou dražební vyhlášky. Aukční katalog je rovněž zveřejněn na stránkách www.numismatika.cz a www.nume.cz

Prohlídka dražených předmětů se uskuteční v den dražby v místě jejího konání od 7.00 hod do 8.30. Po předchozí dohodě je prohlídka možná též v sídle dražebníka.

Limity je možno zasílat poštou na adresu dražebníka, mailem na adresu: jan.vid@seznam.cz , nebo prostřednictvím www.nume.cz. Uzávěrka příjmu limitů je v pátek 8. 6. 2018 ve 20.00 hod. Limity do korespondenční části aukce budou přijímány též v průběhu sálové aukce od jejích účastníků v místě konání

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL