DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražebník KM NUMIS s.r.o., Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, IČ 05731950,

vyhlašuje konání dobrovolné společné dražby movitých věcí, konané podle zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

DRAŽBA č.8 SE KONÁ JAKO ONLINE – VEŘEJNÁ AUKCE!

ŽIVĚ PŘES NUME.CZ

Předmětem dražby jsou věci, jejichž číslovaný soupis je součástí dražebního seznamu
(aukčního katalogu), který je přílohou dražební vyhlášky. Aukční katalog je rovněž zveřejněn
na stránkách www.km−numis.cz, www.numismatika.cz a www.nume.cz
Před datem konání aukce je prohlídka materiálu možná po předchozí dohodě v sídle dražebníka.
Limity je možno zasílat obvyklým způsobem, poštou na adresu dražebníka, mailem na
adresu: jan.vid@seznam.cz, nebo prostřednictvím www.nume.cz. Uzávěrka příjmu limitů je
v pátek 20.11. 2020 ve 20.00 hod.

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL