DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Dražebník KM NUMIS s.r.o., Stoličkova 1968/31, 767 01 Kroměříž, IČ 05731950,

vyhlašuje konání dobrovolné společné dražby movitých věcí, konané podle zákona 26/2000 Sb. v platném znění.

DRAŽBA č.4 SE KONÁ JAKO INTERNETOVÁ ONLINE AUKCE, PROSTŘEDNICTVÍM WWW.NUME.CZ, BEZ DRAŽBY V SÁLE ! 

Účast v samotné online aukci je možná pouze na základě předchozí registrace do
4. Aukce, do níž se účastníci registrují prostřednictvím www.nume.cz , a to do pondělí
19. listopadu 2018 do 16.00 hod.

1. část: úterý 20. listopadu 2018, od 18:00 pol. 1−708 zlato, antika, bohemika, Slezsko,
církevní a rodové ražby, rakouské země
2. část: středa 21. listopadu 2018, od 18:00 pol. 709−1313 Uhry, korunovační ražby,
FJI, ostatní země, papírová platidla, medaile

Předmětem dražby jsou věci, jejichž číslovaný soupis je součástí dražebního seznamu
(aukčního katalogu), který je přílohou dražební vyhlášky. Aukční katalog je rovněž zveřejněn
na stránkách www.km−numis.cz, www.numismatika.cz a www.nume.cz
Prohlídka dražených předmětů je možná po předchozí dohodě ve dnech 15. a 16. 11.
2018 v sídle dražebníka.
Limity je možno zasílat obvyklým způsobem, poštou na adresu dražebníka, mailem na
adresu: jan.vid@seznam.cz, nebo prostřednictvím www.nume.cz. Uzávěrka příjmu limitů je
v pondělí 19.11.2018 ve 20.00 hod.

BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL